Image กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 (พ.ศ.2558)
วันอังคาร, 02 มิถุนายน 2558
  มจพ. จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 (พ.ศ.2558)                                                                ...
Image บรรยากาศในวันซ้อมย่อย ณ มจพ. ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีจัดเลี้ยงบัณฑิตใหม่
วันอังคาร, 02 มิถุนายน 2558
  ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี จัดเลี้ยงรับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตใหม่ป้ายแดง ในวันฝึกซ้อมย่อย ณ มหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558  ...
Image ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี เตรียมความพร้อมเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ของภาควิชาฯ
วันอังคาร, 02 มิถุนายน 2558
  ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี เตรียมความพร้อมเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ของภาควิชาฯ  เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร...
Image ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีจัดพิธีทำบุญประจำปี 2559 ขึ้น เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559
วันศุกร์, 22 มกราคม 2559
  ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี จัดพิธีทำบุญประจำปี 2559                                                                        ...
Image ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีบริการวิชาการ ทบ.
วันจันทร์, 21 ธันวาคม 2558
  ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี ร่วมให้บริการวิชาการ            ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีนำโดย อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์  วิริยานนท์...
Image กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 (พ.ศ.2558)
วันอังคาร, 02 มิถุนายน 2558
  มจพ. จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 (พ.ศ.2558)                                                                ...
Image ดาวน์โหลดเอกสาร/คำร้อง
วันศุกร์, 22 มกราคม 2559
ดาวน์โหลดเอกสาร/คำร้อง                                                                                       Downdload ...
Image มจพ. จัดงาน “วันแห่งความภาคภูมิและผูกพัน” แด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2557
วันอังคาร, 02 มิถุนายน 2558
  "วันแห่งความภาคภูมิและผูกพัน" แด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2557   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ...
Image คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกับ TGDE อบรมภาษาอังกฤษ
วันอังคาร, 02 มิถุนายน 2558
  คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกับ TGDE อบรมภาษาอังกฤษ   คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกับ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (TGDE)...
Image มจพ. จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 (พ.ศ.2558)
วันอังคาร, 02 มิถุนายน 2558
  มจพ. จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 (พ.ศ.2558)                                                                ...
Image ขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาให้มีการศึกษาวิจัยปัญหาสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชน
วันอังคาร, 02 มิถุนายน 2558
  ขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาให้มีการศึกษาวิจัยปัญหาสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชน           ด้วยกรมคุมประพฤติ...
Image กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2559
วันอังคาร, 02 มิถุนายน 2558
  กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2559     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ...
Image บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศให้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาประเภททั่วไป ประจำปี 2558
วันอังคาร, 02 มิถุนายน 2558
  บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาประเภททั่วไป ประจำปี 2558                                            ...
Image สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SMEs ใน18 กลุ่มจังหวัด
วันอังคาร, 02 มิถุนายน 2558
  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SMEs ใน 18 กลุ่มจังหวัด      ...
Image มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 22 พ.ศ. 2558
วันอังคาร, 02 มิถุนายน 2558
  มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 22 พ.ศ. 2558      ...
Image สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและ ... ประจำปี 2559
วันอังคาร, 02 มิถุนายน 2558
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ...
Image สำนักงานกองสนับสนุนการวิจัย ( สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2559
วันอังคาร, 02 มิถุนายน 2558
  สำนักงานกองสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2559                                            ...

บริการนักศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร/คำร้อง
คู่มือการจัดทำเล่มวิทยานินพธ์/สารนิพนธ์
การส่ง CD
ขั้นตอนการทำวิทยานินพธ์/สารนิพนธ์
วารสาร/บทความวิชาการ

จำนวนผู้เยี่ยมชม
23522
วันนี้วันนี้7
เมื่อวานเมื่อวาน12
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้60
เดือนนี้เดือนนี้165
รวมทุกวันรวมทุกวัน23522
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
Designed by olwebdesign.com