ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี จัดเลี้ยงรับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตใหม่ป้ายแดง

ในวันฝึกซ้อมย่อย ณ มหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558

 

เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตของภาควิชาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา) ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี ได้จัดเลี้ยงอาหารเที่ยงและมอบของที่ระลึกแก่บัณฑิตของภาควิชาฯ ซึ่งมีจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ จำนวน 16 คน ได้แก่

ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัญชาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

 

1. นายหาญศึก  เล็บครุฑ
2. นางสาวนวพรรษ           เพชรมณี
3. นางสาวเสาวลักษณ์
ลีลาวงศาโรจน์    
4. นายสุภชัย ศรีนวล
5. นายเขมพันธ์ ขันธ์ธนโภคา
6. นางสาววาสนา สังข์พุ่ม
7. นางญาณีรัตน์ หาญประเสริฐ
8. นายพงศ์รินทร์ เลิศรุ้งพร
9. นางกลัยา อุบลทิพย์

  ระดับปริญญาโท หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

1. นายภาณุพงศ์   จันทร์ผลิน   
2. นายสิทธิศักดิ์ ชมจันทร์
3. นางสาวปิติชา แก่นจันทร์
4. นางจงจิตร์ จันทร์แจ่ม
5. นางสาวรักอนงค์            ชมปรีดา
6. นางสาววริศรา ไชยโย
7. นายกีรติ สันติศักดิ์

 

 

3 11 58 img 5383 3 11 58 img 5380
   
3 11 58 img 5391 3 11 58 img 5397
   
3 11 58 img 5403 3 11 58 img 5400

 

สำหรับบรรยากาศในวันซ้อมย่อย ณ มจพ สามารถดูและดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่เมนู Download => พิธีรับปริญญาบัตร 

 

 

 

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี/ข่าว

 

  

 

บริการนักศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร/คำร้อง
คู่มือการจัดทำเล่มวิทยานินพธ์/สารนิพนธ์
การส่ง CD
ขั้นตอนการทำวิทยานินพธ์/สารนิพนธ์
วารสาร/บทความวิชาการ

จำนวนผู้เยี่ยมชม
23319
วันนี้วันนี้8
เมื่อวานเมื่อวาน7
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้36
เดือนนี้เดือนนี้137
รวมทุกวันรวมทุกวัน23319
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
Designed by olwebdesign.com